Informatiebeveiliging

Cookiewet onnozel en een drama

Dat de cookiewet onnozel en een drama is weet nagenoeg iedereen, meer kunnen we er echt niet van maken. Dit artikel is een review van 24 mei 2013. Dit naar aanleiding van de op handen zijnde privacywet GDPR die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

Kosten besparen door BYOD

Ja, dit is goed mogelijk. Zeker als je inspeelt op het potentieel van marketing en informeren van prospects, klanten en bezoekers.

Nee, als je probeert mee te liften op een hype waarvan nu (anno mei 2017) duidelijk is geworden dat eigen medewerkers van informatie met gebruik making van hun eigen apparaat toch wel een beetje overdone is.

De Internet KILL switch: Vergif of geneesmiddel?

Elke organisatie die gekoppeld is aan het Internet heeft (of zou eigenlijk moeten hebben) een Internet calamiteiten procedure. Dit is dan onderdeel van het CyberSecurity programma. Alle (of een selectief deel) verbindingen met het Internet worden tijdelijk verbroken als een aanval / uitbraak wordt geconstateerd of wordt verwacht. Deze aanval kan zowel extern als intern zijn. Voor organisaties die sterk afhankelijk zijn van Internet vormt het juiste tijdstip van deze switch een moeilijk beslismoment voor het management.

Pagina's