Informatiebeveiliging

Single Sign On

De term Single-Sign-On wordt vaak afgekort als SSO. Ook komt men de term Enterprise Single Sign On (ESSO) of Enterprise Password Manager tegen.

Single-Sign-On wordt gebruikt binnen grotere organisaties om een gebruiker toegang te geven tot verschillende computer systemen / applicaties zonder dat hiervoor op vele systemen verschillende user accounts en passwords gecreëerd dienen te worden. Single Sign On (SSO)

Virusuitbraak ICT

Virusuitbraak in de IT infrastructuur – globaal stappenplan

Virusuitbraak computerHeeft u een computer virusuitbraak of uitbraak van een computervirus, raak niet in paniek en blijf rustig. De laatste grote (en bekende) virusuitbraak is die van WanaCry (lees meer over virusuitbraak WanaCry). De eerste stap in dit TIP proces is de schade te beperken en de juiste mensen te informeren. Een virusuitbraak is vergelijkbaar met een brand . Vroegtijdige detectie en suppressie (voorkomen van verdere uitbreiding o.a. blussen) beperkt de schade aanzienlijk.

Naast een virusuitbraak waarbij de virussen steeds agressiever worden bestaat een grote kans dat u wordt getroffen door RansomWare.

TIP 01: Een bijzonder goede bescherming tegen RansomWare en andere MalWare kan worden verkregen gebruik te maken van #CyberProtect <lees meer>

TIP 02: Heeft u een virusuitbraak gehad en uw ICT wordt beheerd door een externe partij, dan is een second opinion analyse aan te bevelen.

Netwerkbeveiliging - een overzicht

Indien men spreekt over netwerkbeveiliging, dan dient men de principes van risicomanagement toe te passen. Wil men een netwerk beveiligingen, dan zijn hogere kosten niet te vermijden. Deze kosten zitten primair in de implementatie (project) maar grotendeels zitten deze in de operationele sfeer. De totale kosten zijn in feite een verzekeringspremie die men betaalt. 

TIP: Snel een netwerk beveiligen? Neem contact met ons op, we hebben een NAC appliance waarmee snel toegang tot kan worden gecontroleerd.

Een traditionele netwerkbeveiliging is kostbaar, toch is er meer mogelijk met #CyberProtect waarbij systemen worden beschermd tegen een groot aantal aanvallen en (zero day) #Malware

Pagina's