Informatiebeveiliging

Gebruikers en apparatuur tracking

Device en User Tracker  Auditor - een overzicht

Voor alle organisaties die willen weten wat er exact gebeurd op hun netwerk geldt dat zij willen weten waar apparatuur en gebruikers zich bevinden (o.a. waar zij op dit moment zijn aangesloten) of zich hebben bevonden. Dit vereenvoudigt de gebruikersondersteuning en versnelt het oplossen van problemen.

Risicoanalyse ICT en informatiebeveiliging

De risicoanalyse als instrument om bedrijfsschade en rampen te voorkomen en te beperken

De risico-inventarisatie en risicoanalyse helpen bij het nemen van de noodzakelijke maatregelen voordat een project operationeel is. De maatregelen worden in het project meegenomen als integraal onderdeel. Risicoanalyses en -inventarisaties vormen een vast onderdeel van risicomanagement ofwel risicobeheer.

Feiten informatiebeveiliging

Enkele feiten omtrent informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een voordurend compromis en spanningsveld tussen kosten, gebruikersgemak en geaccepteerde risico's. Er worden continue nieuwe risico's ontdekt. Een aantal feiten omtrent informatiebeveiliging:

Pagina's