Opleidingen

Opleiding Webmaster

De opleiding webmaster gaat in op diverse aspecten. De rol van een webmaster kan sterk uiteenlopen omdat iedere organisatie anders is en een andere invulling geeft aan de opzet en het beheer van een website of intranet. 

Deze cursus of opleiding is geheel op maat waarbij zowel verbreding als verdieping mogelijk wordt. U bepaalt de inhoud. Het kan zijn dat u slechts een dag nodig heeft om specifieke zaken te leren begrijpen en toe te passen. De cursus / opleiding wordt zowel online als off-line gegeven. Ook inhouse voor meerdere cursisten is mogelijk.

Verbreding en verdieping bij opleiding webmaster

Onze opleiding gaat uit van wat u reeds kent en wij passen dit geheel aan zodat u maximaal profijt heeft van deze uitermate praktische opleiding.

Opleiding Webcoödinator

De opleiding Webcoördinator heeft een directe relatie met de opleiding webmaster. Als webcoördinator komt u meer organisatorische uitdagingen tegen om teams te vormen en tijdig content te verkrijgen. Gezien vanuit een communicatiestandpunt is een website één van de vele communicatiemiddelen. Internet en websites haken echter wel heel diep in op alle andere communicatievormen (o.a. Social Media, e-mail, intranetten, PR en telefoon). De opleiding webcoordinator is een maatwerkopleiding.