VoIP

VoIP gaat langzaam de bestaande telefonie op basis van analoog en ISDN vervangen. Hieronder treft u een overzicht van onze artikelen gepubliceerd over VoIP.

Voor het MKB tot 25 gebruikers per vestiging bieden we hosted VoIP. Voor grotere vestigingen bieden we advies op het gebied van VoIP. Met name in relatie tot de gebouwinfrasturctuur (bekabeling), migraties, performance, beveiliging en leverancier selectie.

Gespreksopname VoIP

De VoIP gespreksopname nader bekeken

VoIP gespreksopnameTelefoongesprekken opnemen blijft voor een aantal organisties belangrijk. Nu VoIP steeds meer wordt toegepast dient de gespreksopname apparatuur ook VoIP gesprekken op te kunnen nemen. Technisch is dit iets lastiger om te realiseren dan de traditionele methoden zoals analoge of ISDN lijnen. Bij de VoIP gespreksopname wordt onderscheid gemaakt tussen:

Tags: 

VoIP problemen

VoIP problemenNaarmate organisaties meer overstappen op VoIP zullen er meer problemen met de kwaliteit van de telefoongesprekken ontstaan. Als het probleem er eenmaal is, dan kan het zoeken naar de oorzaak erg kostbaar worden.

Abraxax heeft een aantal eenvoudige analysemogelijkheden en oplossingen in portfolio.

Tags: 

Hosted VoIP

Hosted VoIP is primair bedoeld voor organisaties met maximaal 20 tot 25 toestelaansluitingen per vestiging.

Hosted VoIP heeft voordelen en nadelen

De voordelen:

  1. Geen telefooncentrale op locatie.
  2. Eenvoudig thuiswerken.
  3. Zeer veel functionaliteit die vrij kostbaar is met een telefooncentrale op uw locatie.

De nadelen:

Tags: 

Telefooncentrale

Een nieuwe telefooncentrale voor optimale communicatie en bereikbaarheid

Telkens als u gaat verhuizen, onvoldoende functionaliteit of capaciteit in de bestaande telefooncentrale blijkt te hebben zal u gaan zoeken naar alternatieven.

Kan het efficiënter, kan het goedkoper en met VoIP?     Zie ook VoIP Advies

Met een goede telefooncentrale die correct is geconfigureerd zult u op de lange termijn kosten besparen en uw telefonische bereikbaarheid vergroten.

Pagina's