BCP

Business IT Alignment

Business IT Alignment - Hoe staat het ermee?

Business IT AlignmentDe afstemming van IT op de doelstellingen en processen van een organisatie wordt als  moeilijk ervaren. Uit onderzoeken blijkt dat de leidinggevenden zelf vinden dat er geen of onvoldoende afstemming is.

RAID recovery

RAID recovery

Dit artikel haakt in op diverse problemen (o.a. RAID problemen) die kunnen optreden bij kritieke applicatie servers en de mogelijkheden om deze problemen te voorkomen en de beschikbaarheid van een applicatie en der servers te vergroten. 

Risicoanalyse ICT en informatiebeveiliging

De risicoanalyse als instrument om bedrijfsschade en rampen te voorkomen en te beperken

De risico-inventarisatie en risicoanalyse helpen bij het nemen van de noodzakelijke maatregelen voordat een project operationeel is. De maatregelen worden in het project meegenomen als integraal onderdeel. Risicoanalyses en -inventarisaties vormen een vast onderdeel van risicomanagement ofwel risicobeheer.

Pagina's