BCP

Business Continuity Plan

Een Business Continuity Plan heeft een duidelijke focus. Elke organisatie heeft zijn primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen. Voor elk proces kan een risicoanalyse worden gedaan en op basis van de bevindingen kunnen maatregelen worden genomen zodat de kans op schade wordt beperkt.

Is de continuïteit van uw bedrijf in gevaar?

Een proces om voortijdig risico’s te beperken, structurele kostenbesparingen door te voeren en onverwacht hoge kosten te voorkomen.

Visio Automation for Data Centres and IT Infrastructures

Systematic documentationTarget audience: Network designers, Project managers, IT architects, IT managers, application architects, datacentre designers, ITIL service managers, network managers.

Objective: Quickly document complex IT enviroments as the fundamental basis for other processes like CMDB, Disaster Recovery Planning(DRP), Business Contingency Planning (BCP), ITAM and many more.

Communicatieplan calamiteiten en incidenten

Een communicatieplan calamiteiten en incidenten heeft tot doelstelling personeel, leveranciers, klanten, overheden en hulpdiensten goed & tijdig te informeren over een incident of calamiteit zodat passende maatregen genomen kunnen worden om (in)directe (reputatie)schade van de organisatie en schade aan de omgeving te voorkomen of te beperken.

Second Opinion Business Continuity Plan

U heeft een Business Continuity Plan en wil dit laten beoordelen door een andere partij?

U kunt dit beschouwen als een second opinion voor hetgeen u nu heeft.

Het reseltaat is een onafhankelijk advies Business Continuity Plan. U weet dan in korte tijd hoe u ervoor staat.

Abraxax voert een second opinion uit op uw Business Continuity Plan (BCP) volgens een aantal methoden:

Pagina's